audio by km

Sorted by: Theme: Social Inequality

Audio Story by Kakule

English Translation

COVID or Corona brought a lot of problems to the whole world because it was something we have never seen before. It was something that for the first time globally, even White, Asian and Black people all had the same problem. It killed people from America, Africa, Asia and many other places. It brought problems to people who used to work, go to school or go shopping. All of sudden everything came to a stop. Companies and work stopped. Shops and stores were closed. Schools had to be closed and people had to now stay at home. Those who went to work or school I really got worried about them,especially parents. We were asking, are they going to come back with Coronavirus? I know many people who lost their family members and friends. We have never seen this kind of death. White people died in thousands. Africans also died in thousands. The whole world there was just too much death. We did not know what to do and this was all because of COVID-19. There was not even medication at the beginning, that came much later along with the vaccines. By that time the whole world was really hurting, moaning and crying. People lost their jobs and to date some have never got their job back. A lot of countries’ economies went down, food was not there because there was no money to buy. You could not travel, the ones who were in Africa could not come to America and places like Australia too. Jobs were stopped, business died, food prices went up and people were shocked and surprised. If anything ever happens again we ask the government to help us make sure we do not go through something like this again and to make sure there is enough food for everyone and medication so we don’t face this again. 

Swahili Transcription

COVID au Corona ilileta matatizo mengi kwa dunia nzima kwa sababu ni jambo ambalo hatujawahi kuona hapo awali. Ni jambo ambalo kwa mara ya kwanza duniani, hata watu Weupe, Waasia na Weusi wote walikuwa na tatizo sawa. Iliua watu kutoka Amerika, Afrika, Asia na maeneo mengine mengi. Ilileta matatizo kwa watu waliokuwa wakifanya kazi, kwenda shule au kwenda kununua. Ghafla kila kitu kilisimama. Makampuni na kazi zilisimamishwa. Maduka na maduka yalifungwa. Shule zililazimika kufungwa na watu walilazimika kukaa nyumbani. Wale walioenda kazini au shuleni nilipata wasiwasi sana juu yao, haswa wazazi. Tulikuwa tunauliza, watarudi na Coronavirus? Najua watu wengi waliopoteza wanafamilia na marafiki zao. Hatujawahi kuona kifo cha aina hii. Wazungu walikufa kwa maelfu. Waafrika pia walikufa kwa maelfu. Dunia nzima kulikuwa na kifo kingi sana. Hatukujua la kufanya na hii yote ilikuwa kwa sababu ya COVID-19. Hakukuwa na hata dawa mwanzoni, ambayo ilikuja baadaye sana pamoja na chanjo. Wakati huo dunia nzima ilikuwa inaumia sana, ikilalamika na kulia. Watu walipoteza kazi zao na hadi leo wengine hawajapata tena kazi zao. Uchumi wa nchi nyingi ulishuka, chakula hakikuwepo kwa sababu hapakuwa na pesa za kununua. Usingeweza kusafiri, wale ambao walikuwa Afrika hawakuweza kuja Amerika na maeneo kama Australia pia. Ajira zilisimamishwa, biashara ikafa, bei ya vyakula ilipanda watu wakashangaa na kushangaa. Iwapo kuna lolote likitokea tena tunaiomba serikali itusaidie kuhakikisha hatupitii kitu kama hiki tena na kuhakikisha kuna chakula cha kutosha kwa kila mtu na dawa ili tusikabiliane na hili tena.